Invitation

 

Vážený kolego,

v příloze najdete CfP pro konference KTTO a RTT 2015, které se příští rok konají společně 9-11. září 2015 ve wellness hotelu Sepetná v srdci Beskyd.

Rádi bychom Vás na konferenci srdečně pozvali a požádali o sdílení této noviny i mezi Vaše kolegy na ČVUT. Účast Vašich kolegů je každoročně vysoká a doufáme, že se opět letos na této tradiční akci potkáme.

Účast na konferenci není podmíněná odesláním článku, nicméně je možné publikovat Vaše vědecké výsledky ve speciálním čísle časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering (SCOPUS SJR 0.239) věnovaného konferenci KTTO 2015, popř. ve standardním sborníku konference RTT 2015.
Na úvodní stránce časopisu naleznete také speciální číslo z letošního roku, které již bylo na konci listopadu publikováno a články jsou již indexovány v databázi SCOPUS.

Přejeme Vám poklidný konec roku 2014 a těšíme se na Vaši účast na konferenci v roce 2015

Za organizační výbor KTTO + RTT 2015 konference

Martin Mikulec a Jiří Vychodil

Oficiální stránky konference
ktto@vsb.cz 
rtt2015@rttconf.cz

Oficiální událost na Facebooku


 

Kontaktní email byl převzat z interní databáze kontaktů autorů, spoluautorů, recenzentů a příznivců konfence KTTO. Pokud si nepřejete odebírat další upozornění k tomuto tématu, dejte nám prosím vědět např. odesláním no-reply odpovědi na tento email. Děkujeme za pochopení.

Vážený kolega,
v prílohe nájdete CfP pre konferencie KTTO a RTT 2015, ktoré sa nasledujúci rok konajú společne 9.-11. septembra 2015 vo wellness hotely Sepetná v srdci Beskyd. Radi by sme Vás na konferencii srdečne pozvali a požiadali o zdieľanie tejto noviny aj medzi Vašich kolegov na XYZ. Účasť Vašich kolegov je každoročne vysoká a preto dúfame, že sa na tejto tradičnej akcii stretneme.
Účasť na konferencii nie je podmienená odoslaním článku, každopádne je možné publikovať Vaše vedecké výsledky v špeciálnom čísle časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering (SCOPUS SJR 0.239) venovaného konferencii KTTO 2015, poprípade v štandardnom zborníku konferencie RTT 2015.
Na úvodnej stránke časopisu nájdete aj špeciálne číslo časopisu z tohto roku, ktoré bolo publikované na konci novembra a články už sú indexované v databáze SCOPUS.

Prajeme Vám pokojný koniec roku 2014 a tešíme sa na Vašu účasť na konferencii v roku 2015.

Za organizačný výbor konferencii KTTO + RTT 2015

Martin Mikulec a Jiří Vychodil
Oficiálne stránky konferencie
ktto@vsb.cz

rtt2015@rttconf.cz

Oficiálna udalosť na Facebook stránkach

Kontaktný email bol prevzatý z internej databázy kontaktov autorov, spoluautorov, recenzentov a priaznivcov konferencie KTTO. Ak si neprajete odoberať ďalšie upozornenia k tejto téme, informujte nás napr. odoslaním no-replay odpoveďou na tento email. Ďakujeme za pochopenie


Dear Distinguished Colleague,

We would like to inform you in the attached CfP, that the next KTTO and RTT conferences will be held together next year between the 9th – 11th September 2015 in Wellness Hotel Sepetná near Beskydy mountains.

We would like to invite you to participate on the conference and kindly ask you to share the news with your colleagues and students.

The selected papers will be published in special issue of journal Advances in Electrical and Electronic Engineering (SCOPUS SJR 0.239) dedicated to the KTTO 2015 conference. The AEEE journal has been covered by Elsevier and papers in the special issue will be indexed in SciVerse SCOPUS until end of the year 2015. The special issue from this year 2014 was published at the end of the November and the papers were already indexed in SciVerse SCOPUS.

We hope the coming year is a year of great happiness and success for you.
On behalf of the KTTO and RTT 2015 conference organizing committee

Martin Mikulec a Jiří Vychodil

Official conference website
ktto@vsb.cz 
rtt2015@rttconf.cz

Official Facebook event

Contact email address was taken from internal database of authors, co-authors, reviewers and partners of KTTO conference. If you no longer want to hear from us, please, send no-reply answer to this email. Thank you.

KTTO+RTT 2015 logo


SPONSORS

MEDIA PARTNERS